Penzion Kalina -- Pavel Kalina, Na Dlouhé 242, 390 01 Tábor - Horky

Informační server města Tábor
 

Město Tábor -historie a památky

Na ostrohu nad řekou Lužnicí a hlubokým kaňonem Tismenického potoka založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1270 královské město s městským hradem kastelového typu, později zvaným Kotnov. Město zaniklo kolem roku 1277 v bojích mezi králem a Vítkovci, přetrval jen hrad (doloženo 1370, 1388).

Osídlení se na táborský ostroh vrátilo až v únoru a březnu 1420, kdy zde vzniklo husitské Hradiště hory Tábor. Město Tábor poskytovalo ubytování stále většímu počtu nově příchozích. Správu obce vykonávali starší kněží, do čela táborského vojska byli postaveni hejtmané Mikuláš z Husi, Jan Žižka z Trocnova, Chval z Machovic a Zbyněk z Buchova. Do roku 1421 získala v Táboře převahu umírněnější měšťanská složka a nejradikálnější kazatelé byli vypuzeni.   Město bylo od počátku silně opevněné a poskytoval zdejší fortifikační systém přinesl řadu novinek (princip mohutné vysunuté dělostřelecké bašty, přeměna válcové hradní věže v bateriovou věž atd.). Již před rokem 1430 si obec vytvořila městské zřízení a po smíru se Zikmundem Lucemburským (1436) se roku 1437 stala privilegovaným královským městem s mimořádně rozsáhlým územním majetkem.

 Roku 1492 byl poblíž města založen rybník (50ha), zvaný podle biblické řeky Jordán. Od roku 1805 zanikalo jedinečné městské opevnění. V poslední třetině 19. století se město rozvíjelo směrem k současnému nádraží, kde vznikla nová centrální městská část, jejíž hlavní tepnou se stala nádražní třída (tř. 9. května), což uchránilo staré historické jádro města před přestavbou.

Nejstarší železniční trať z Prahy do Veselí nad Lužnicí a Gmündu doplnily záhy další tratě. Roku 1903 z Tábora do Bechyně první Křižíkova meziměstská elektrická dráha v Čechách.V současné době jsou pořádány tzv. "Nostalgické jízdy", při nichž se cestující vezou v historických vagónech tažených původním elektrickým vozem. Historické jádro Tábora bylo uchráněno větších zásahů a roku 1961 se stalo městskou památkovou rezervací, jednou z nejhodnotnějších v Čechách.

   K nejvýzamnějším a turisticky nejpoutavějším historickým památkám Tábora a okolí patří především hrad Kotnov, založen kolem roku 1270 Přemyslem Otakarem II., přestavován husity ve 20. a 30. letech 15. století; poškozen požárem roku 1532. Na přelomu 16. a 17. století byl přestavěn na městský pivovar, jemuž v roce 1908 ustoupila i celá severovýchodní část hradu. Dochována jen velká raně gotická válcová věž při Bechyňské bráně a několik fragmentů zdi. Bechyňská brána v sousedství hradu je dochována v podstatě v pozdně gotické podobě, narušené jen restaurováním v 19. století. Mimoto se dochovala Velká (Žižkova) bašta,kde ubytování vojáků k ochraně města Tábora bylo roku 1806 přestavěno na obytný dům.

  Pozdně gotický kostel Proměnění Páně na hoře Tábor byl budován v letech 1440 - 1512; roku 1532 kostel vyhořel, roku 1559 byly zřízeny renesanční štíty, doplněné před rokem 1600 štíty na jižní straně lodi. Roku 1677 byla věž zbarokizována (Giovanni de Capauli), v letech 1896 - 97 byl kostel regotizován (J. Mocker a J. Krejčík).

      Pozdně gotická budova radnice byla budována v letech 1440 - 1516 a opravována roku 1679. Roku 1839 byla upravena empírově. Podobu stavby značně změnila novogotická úprava roku 1878 (J. Niklas). V interiéru je nejcennější radní síň z let 1515 - 16 (W. Roskopf).

      Na území historického jádra je dochováno mimořádné množství pozdně gotických a renesančních domů, jejichž stavba začala kolem roku 1440 a etapy přestavby znamenaly požáry v letech 1532 a 1559. Kromě velkých měšťanských domů zůstaly dochovány i drobné periferní domky.

  Poutní kostel Panny Marie byl postaven v letech 1701 - 1708, roku 1710 obnovena rezidence a v letech 1712 - 1714 přistavěny boční kostelní kaple sv. Václava a Josefa. V letech 1720 - 30 obklopily kostel ambity s kaplemi Růžencovou, sv. Anny, sv. Vavřince, sv. Vojtěcha a sv. Jana Nepomuckého. Jeden z nejmalebnějších poutních areálů v Čechách doplňuje kaple nad pramenem (kolem roku 1730), k níž z města vede křížová cesta z poloviny 19. století.

      

 

Toto je však pouze nepatrný výběr z nejvýznamnějších památek, kterými se může město Tábor a jeho okolí chlubit. Na každém kroku zde na vás dýchají dějiny. Ale nejen svou historií živ je Tábor. Město Tábor je současné moderní město, které může svým návštěvníkům nabídnout mnoho ze svých kulturních, společenských či sportovních aktivit v průběhu celého roku.

Buďte tedy vítáni v Táboře ...
Ceník ubytování
Objednávka ubytování
Mapa města
Úvodní stránka
Tipy na výlet
 

WI-FI zdarmaTelevize + satelitParkování     
  •  

  • tel.: +420 381 256 128, +420 603 718 778    e-mail: penzion_kalina@seznam.cz    http:// kalina.hyperlink.cz
    Poslední aktualizace 1.1. 2010         Copyright (c) Petr Červenka DiS 2000 - pcervenka@volny.cz  Tvorba webových stránek