Ubytování jižní Čechy - Penzion Kalina - Pavel Kalina, Na Dlouhé 242, 390 01 Tábor - Horky

znak - město Tábor


Ceník ubytování
Objednávka ubytování
Mapa města
Město Tábor a okolí
Úvodní stránka
Greenways - cyklisté vítáni


 

 

 

 

Ubytování Jižní Čechy - Penzion Kalina - Tipy na výlet


Tábor a okolí

 •  Ubytování v jižních Čechách a zvláště v Táboře, přináší řadu možností na trávení Vaší dovolené. Zde jsme pro Vás připravili několik tipů na návštěvu blízkého i vzdálenějšího okolí Tábora. Tyto výlety je možné podniknout, budete-li mít zájem, i naším mikrobusem  Mercedes - Benz Vito , nebo osobním vozem téže značky. Pro naše hosty připravíme individuální cenovou nabídku. Pension provozujeme již od roku 1991,
  z našich zkušeností by jste neměli při návštěvě jižních Čech určitě vynechat níže uvedené tipy. Skutečně, Jižní Čechy, město Tábor a kvalitní ubytování, to je to, co Vám můžeme doporučit.
 •  

 • T O P 1.

   

   

                                                                                   

 • Chýnovská jeskyně Chýnovská jeskyně v jižních Čechách
  Asi 10 km východně od Tábora leží Chýnov, rodiště sochaře Františka Bílka. V roce 1863 byla severovýchodně od města objevena v Pacově hoře barevná vápencová jeskyně, jedna z největších a nejkrásnějších v České republice. Výlet do jeskyní je možné spojit s návštěvou cca 10km vzdáleného hradu Choustník.
      ( tel.jeskyně: 381 299 034 )

   


 • Bechyně Stádlecký most
  Nejcennějšími stavebními památkami je komplex zámku a pozdně gotický klášterní chrám s překrásnou diamantovou klenbou. Pozoruhodností je "Bechyňská duha", železobetonový most přes hluboké údolí řeky Lužnice z roku 1928 s mostním obloukem vysokým 52 metrů a 88 metrů dlouhým. K významným technickým památkám patří i řetězový most u Stádlce z první poloviny 19. století.
      Náš tip : k mostu můžete dojít z Tábora po levém břehu Lužnice. Cesta vede nádhernou přírodou a je vhodná i pro horská kola.Vzdálenost z Tábora je cca 10km.


 • Soběslav blata
  Nachází se uprostřed Soběslavských blat a její okolí se vyznačuje unikátní lidovou architekturou, tzv. selským barokem, i přírodní naučnou stezkou. Jižní Čechy mají pozoruhodné klenoty vesnické architektury, selského baroka, v Nedvědicích, Svinkách a ve Vlastiboři.
      ( Informační a kulturní středisko Soběslav, Jirsíkova 34/I; tel.: 381 524 527 ) • Mladá Vožice hrad Šelmberk

      Leží na horním toku řeky Blanice. První písemné zprávy jsou z roku 1318.Jednou z nejvýznamnějších zdejších památek je  hrad Šelmberk. Byl založen na úzkém skalnatém hřebeni. Do současnosti zůstala nejlépe uchována 26 m vysoká válcová obranná věž .
      ( MěÚ Mladá Vožice; tel.: 381 214 136 ) • Sezimovo Ústí a Kozí hrádek Kozí hrádek

      Město Sezimovo Ústí je spjato s letním sídlem prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Dnes se zde nachází i hrobka Hany a Edvarda Benešových. Nedaleko odtud je zřícenina hradu Kozí hrádek, místo spojené s pobytem mistra Jana Husa v letech 1412 - 1414.
      ( MěÚ Sezimovo Ústí I, Dr. Edvarda Beneše 21; tel.: 381 263 175-6 )
 • České Budějovice

 • Budějovický Budvar

  Kvalita a věhlas budějovického piva, Jižní Čechy, tj. i skvělé pivojehož historie sahá až do 13. století, vedly k tomu, že originální receptura i jeho jméno byly často předmětem napodobování a kopírování. Pivovar Budějovický Budvar je dlouhodobě jedním z nejúspěšnějších pivovarů v České republice. Každý pracovní den od 14 hodin probíhá pravidelná prohlídka bez objednávky.


 • Černá věž

      Goticko-renesanční věž ze 16. století, která sloužila jako strážní věž a zvonice. Vysoká je 71,9 metrů a patří k dominantám města.


 • Náměstí Přemysla Otakara II.

      Čtvercové náměstí o rozloze 1,7 ha s arkádami loubí patricijských domů téměř kolem dokola celého náměstí patří k nejkrásnějším v Evropě. Barokní kašna, na vrcholu se sochou Samsona zápasícího se lvem, pochází z 1. poloviny 18. století.


 • Masné krámy

      Budova bývalých jatek a masných krámů z roku 1364 sloužila do začátku 20. století jako tržnice. V roce 1953 byla přestavěna na nejznámější restauraci ve městě.
      ( Krajinská 13; tel.: 387 318 615 )


 • Státní zámek Hluboká nad Vltavou
  V dobách vlády krále Přemysla Otakara II. patřila Hluboká nad Vltavou mezi významná opěrná místa královské moci. Po několika majitelích se roku 1661 dostala Hluboká do vlastnictví rodu Schwarzenbergů. Přestavba zámku proběhla v letech 1840 - 1871 po vzoru královského zámku Windsor v duchu romantické anglické gotiky. Areál Alšovy jihočeské galerie v zámku ( původně farní kostel a zámecká jízdárna) představuje mimořádně hodnotné umělecko-historické sbírky.

 • Lovecký zámek Ohrada a zoo

      Barokní podoba zámku pochází z let 1708 - 1721.  V roce 1842 zde bylo založeno myslivecké a lesnické muzeum, které bylo v roce 1961 rozšířeno o expozici, věnovanou rybářství.Těsně vedle zámku se nachází ZOO.Díky poloze v rovinaté krajině na břehu rybníka poskytuje možnost pohodlné procházky.

 • Český Krumlov

 • Státní hrad a zámek Český Krumlov

       Mohutný komplex renesančního zámku Rožmberků vznikl v 1. polovině 13. století jako středisko mocného feudálního rodu Vítkovců.  Původní hrad přestavěn ve 2. polovině 17. století barokně, později upraven rokokově. Po Pražském hradu druhý nejrozsáhlejší hradní a zámecký komplex v Čechách. Historické reprezentační interiéry dotváří cenný mobiliář a sbírky. Návštěvníci mohou shlédnout několik prohlídkových okruhů: 1. trasa - renesanční, barokní a rokokové interiéry ( mj. Eggenberský sál se Zlatým kočárem, Maškarní sál ); 2. trasa - schwarzenberská apartmá 19. století; zámecké barokní divadlo s originálním vybavením interiéru a jevištní technikou. Z dalších památek stojí za pozornost Zámecká věž, Máselnice - galerie, Mincovna - galerie, Václavské sklepy - výstava keramické tvorby, Zámecké konírny (Sloupová síň) - galerie.
      ( tel.: 380711687; Infocentrum tel.: 380 712 219 )
 • Červená Lhota

 • Státní zámek Červená Lhota

       Renesanční vodní zámek na skalnatém ostrůvku uprostřed rybníka na místě gotické tvrze, upravený novorenesančně na počátku 20. století. Expozice zámku představuje renesanční a rokokové interiéry s cenným zařízením ze 17. až 19. století. Zámek je vyhledávanou kulisou filmových pohádek.
      ( tel.: 384 384 228 )
 • Jindřichův Hradec

 • Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec

      Rozsáhlá renesanční rezidence se středověkým jádrem, poškozená požárem roku 1773, obnovená na počátku 20. století. V letech 1976 - 1994 velkoryse rekonstruována. Součástí komplexu je i renesanční zahrada. Návštěvník si může vybrat z pěti prohlídkových tras: 1. - Adamovo stavení - zámecké komnaty ve stylu renesance až klasicismu, bohatě vybavené mobiliářem; 2. - Gotický hrad - gotický palác s původními nástěnnými malbami, královský sál, kaple sv. Ducha, unikátní černá kuchyně; 3. - Procházka staletími - klasicistní interiéry vybavené mobiliářem přeneseným z černínského loveckého zámečku Jemčina, obrazárna, renesanční zahradní Rondel; 4. - Španělské křídlo - kaple Panny Marie a tzv. Stříbrnice s malbami z roku 1492, Velký rytířský (divadelní) sál; 5. - Černá věž, hladomorna - pozůstatky nejstarší hradní kuchyně. Pozoruhodné jsou nástěnné malby ze života sv. Jiří z roku 1338, malby Mistra Žirovnického z roku 1492, malby Raimunda Paula z konce 16. století nebo desková malba Jindřichohradecká madona z roku 1460.
      ( tel.: 384 321 279 )
 • Třeboň

 • Státní zámek Třeboň

      Renesanční zámecký komplex Rožmberků postavený na místě gotického hradu po požáru roku 1562, dokončený roku 1602 Petrem Vokem. Po smrti posledního Rožmberka v roce 1611 zdědili zámek Švamberkové a v roce 1660 jej získali Schwarzenbergové. Dnes je celé pravé křídlo věnováno samostatným historickým expozicím Rožmberků a Schwarzenbergů. Největší část zámku zaujímají depozitáře Státního archivu, který zahrnuje i jeden z nejcennějších šlechtických archivů
      ( tel.: 384 721 193 )


 • Schwarzenberská hrobka Domanín

      Novogotická stavba dokončená v roce 1877. Zpřístupněna je kaple i krypta hrobky, která se nachází pod úrovní hladiny rybníka Svět.
      ( Informační a kulturní stř. Třeboň, tel.: 384 721 169)
 • Kámen

 • Státní hrad Kámen

      Původně gotický hrad, poprvé zmíněný roku 1316, přestavován v 17. a 19. století. Dnešní podobu získal po celkové rekonstrukci v 70. letech 20. století. Součástí hradu je romantický park s rozsáhlým alpiniem. V současnosti je na hradě umístěna expozice Muzea jednostopých motorových vozidel ze sbírek Národního technického muzea v Praze.
      ( tel.: 565 426 619 )
 • Orlík nad Vltavou

 • Zámek Orlík nad Vltavou

     Původně gotický hrad, rozšířený renesančně.  Po požáru roku 1802 obnoven pro Schwarzenbergy, v polovině 19. století novogoticky přestavěn. Veřejnosti jsou přístupné historické interiéry s cenným dobovým zařízením a rodovými uměleckými sbírkami ve dvou patrech zámku ( rytířský sál, empírové salóny, knihovna, pušková chodba, lovecký sál, kaple aj. ). Nynější rodové muzeum rodiny Schwarzenbergů je věnováno Karlu I. Schwarzenbergovi a období napoleonských válek.

  Náš tip - využijte možnosti plavby lodí po Orlické přehradě a prohlídněte si Orlík a Zvíkov z paluby, stojí to za to http://www.lodnidopravaorlikslapy.cz
      
 • Zvíkov

 • Státní hrad Zvíkov

       Raně gotický hrad z roku 1234 stojí na vysokém skalním ostrohu  nad soutokem Otavy s Vltavou, na místě hradiště z 1. století př. n. l. Na počátku 19. století již zříceninou. Od roku 1840 postupně citlivě zrekonstruován z podnětu Schwarzenbergů. Areál hradu tvoří královský palác s arkádovým ochozem okolo nádvoří, válcová věž Hláska s břitem, Hlízová věž, Černá věž, Železná brána a hospodářské budovy. Interiéry jsou vyzdobené malbami ( kaple sv. Václava, síň erbovní, svatební, rytířská a korunní ). Nyní se zde nachází expozice historie hradu a českého státu, archeologické nálezy a dobový mobiliář.
      ( tel.: 382 285 676 )


 • Oblast jižní Čechy je opravdu bohatá na památky a přírodní bohatství, proto jsme zdaleka neuvedli vše, co můžete navštívit. Také nabídka ubytování v jižních Čechách je rozsáhlá, ale přesto doufáme, že si vyberete tu pravou pohodovou dovolenou právě u nás.

 • Zajímavé odkazy:

  Informační server města Tábor

  Ubytování v jižních Čechách - JCCR 

    

  TOPlist/Pension Kalina - Ubytování Tábor

   

  tel.: +420 381 256 128, +420 603 718 778    e-mail: penzion_kalina@seznam.cz   www.penzionkalina.cz
  Ubytování / jižní Čechy / tipy na výlet - poslední aktualizace 1.ledna 2013          Copyright (c) Petr Červenka DiS 2000 -   tvorba webových stránek